0975. 906.655 24/7

TÌNH HÌNH THỰC TẾ KỲ THI TIẾNG HÀN EPS THÁNG 7/2019

Ngày hôm nay đã kết thúc kỳ thi tiếng Hàn ngành sản xuất chế tạo và xây dựng. Theo thông tin phỏng vấn tại chỗ các thí sinh tham gia kỳ thi tiếng Hàn eps tháng 7 năm nay cho thấy: - Mỗi phòng thi có 50 thí sinh thì số lượng thí sinh bỏ thi trung bình ở mỗi phòng khoảng 5-8 người. - Số lượng thí sinh thi hộ bị phát hiện rất cao: đỉnh điểm có ca thi phát hiện số lượng thi hộ khoảng 30 người. - Điểm số thí sinh đạt được trong một phòng thi...

Read More ›