0975. 906.655 24/7

Bắc Kạn: Giải quyết việc làm cho hơn 4.844 lao động

Nhằm giải quyết việc làm người lao động, tỉnh Bắc Kạn triển khai nhiều mô hình và hình thức đào tạo nghề thích hợp cho người dân. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho 4.844/5.000 người, đạt 96,88 % so chỉ tiêu giao. Trong đó số việc làm qua phát triển kinh tế xã hội: 3.162 người; vay vốn giải quyết việc làm: 312 người; xuất khẩu lao động: 320 người/200 (đạt 150% so với chỉ tiêu giao; làm việc tại các khu công nghiệp khu chế xuất, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh:...

Read More ›