10 tỉnh có số thí sinh nhiều nhất THAM GIA kỳ thi EPS-TOPIK tháng 7/2019

10 tỉnh có số thí sinh nhiều nhất THAM GIA kỳ thi EPS-TOPIK tháng 7/2019

Tên tỉnh SL Đạt SL thi
Thanh Hóa 581 2569
Nghệ An 251 1004
Hà Nội 175 785
Quảng Trị 89 509
Ninh Bình 150 501
Bắc Giang 98 430
Phú Thọ 95 411
Hà Tĩnh 55 310
Hải Dương 48 293
Đắc Lắc 91 280