10 tỉnh có tỷ lệ % cao nhất thí sinh ĐỖ kỳ thi EPS-TOPIK tháng 7/2019

10 tỉnh có tỷ lệ % cao nhất thí sinh ĐỖ kỳ thi EPS-TOPIK tháng 7/2019

Tên tỉnh

SL Đạt SL thi Tỷ lệ

Hòa Bình

40 81 49%

Lâm Đồng

14 43

33%

Đắc Lắc 91 280

33%

Hà Nam

48 148

32%

Lào Cai

8 25 32%

Nam Định

85 273 31%

Bình Dương

10 33

30%

Bến Tre 25 83

30%

Yên Bái 12 40

30%

Ninh Bình 150 501

30%