KỲ THI TIẾNG HÀN NGÀNH SẢN XUẤT CHẾ TẠO, NGƯ NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG NĂM 2019

Từ năm 2019, việc sang Hàn Quốc lao động theo visa E9 sẽ khó khăn hơn chút mọi người nhé. Như các năm thì người lao động chỉ cần thi đỗ chứng chỉ tiếng Hàn là có cơ hội sang Hàn Quốc làm việc. Nhưng từ năm nay, các bạn sẽ phải tham dự thêm phần thi tay nghề.

* Năm nay sẽ thi tiếng Hàn để tuyển lao động cho 3 ngành nghề:

+ Sản xuất chế tạo: lắp ráp – đo lường – gia công.

+ Xây dựng: mộc – cốt thép

+ Ngư nghiệp: nuôi trồng – đánh bắt gần bờ

*Thời gian đăng ký: cho cả ba ngành từ ngày 15 – 17/5/2019 (3 ngày). Thời gian tiếp nhận: 08h30 – 17h00 (nghỉ trưa 12h00 – 13h00).

* Phương thức thi: thi trên máy tính

* Ngày thi:

+ Ngành sản xuất chế tạo và xây dựng: từ ngày 02/07 – 31/07/2019

+ Ngành ngư nghiệp: từ ngày 23/09 – 11/10/2019

*Nguyên tắc tính điểm năm nay cũng khác nhé:

– 47,5-100 điểm là đỗ vòng tiếng ngành sản xuất chế tạo, số lượng lấy 2000 người. Sau khi thi tay nghề thì loại bớt 1000 người. Số người đạt yêu cầu là 1000.

– 36-90 điểm là đỗ vòng tiếng ngành xây dựng, số lượng lấy 600 người. Sau khi thi tay nghề thì loại bớt 300 người. Số người đạt yêu cầu là 300.

– 60-200 điểm là đỗ vòng tiếng ngành ngư nghiệp, số lượng lấy 3900 người. Sau khi thi tay nghề thì loại bớt 1300 người. Số người đạt yêu cầu là 2600.

*Thông báo về thời gian thi và địa điểm thi tiếng Hàn:

– Ngành sản xuất chế tạo và xây dựng: 03/6/2019 (Thứ 2)

– Ngành ngư nghiệp: 16/9/2019 (Thứ 2)

*Đối tượng tuyển chọn:

– 18 – 39 tuổi (16/05/1979 đến ngày 15/5/2001).

– ở lại cư trú bất hợp pháp nhưng đã tự nguyện về nước trong các khoảng thời gian từ ngày 01/4/2016 – 31/12/2016; 10/07/2017 – 10/10/2017 và 01/10/2018 – 31/03/2019.