Thông báo điểm đỗ kỳ thi eps-topik ngành sxct và xây dựng năm 2019

Thật không thể tin nổi!

Năm nay, do chỉ tiêu ít và thời gian từ khi thông báo đến khi thi khoảng 3 tháng nên các chiến binh của chúng ta đã học chăm chỉ, cày cuốc ra trò.

Điểm đỗ ngành sản xuất chế tạo năm nay cao vượt dự kiến. Bạn nào đạt 160 điểm là đỗ vòng 1 nha.

Điểm đỗ ngành xây dựng năm nay bình thường như mọi năm. Bạn nào đạt 80 điểm là đỗ vòng 1 nha.

Chúc mừng các bạn đã đỗ vòng 1, mong các bạn tập trung tinh thần cho vòng 2 tiếp theo.

 

Bạn nào trượt vòng thi tiếng thì ôn thêm một khóa nữa để chờ kỳ thi cuối năm nha. Thân.