THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ KỲ THI TIẾNG HÀN NĂM 2019

Chương trình EPS năm 2019 bắt đầu bằng kỳ thi tiếng Hàn (EPS-TOPIK) ngành nông nghiệp. Lĩnh vực nghề làm việc là trồng trọt hoặc chăn nuôi.

 1. Các bạn lưu ý mốc thời gian quan trọng như sau:
 • Đăng ký dự thi: từ ngày 10 -12/12/2018 (03 ngày).
 • Thông báo về thời gian thi và địa điểm thi tiếng Hàn: ngày 04/03/2019.
 • Thời gian tổ chức thi: Từ ngày 11/03/2019 (Thứ hai) – 15/03/2019 (Thứ sáu)
 • Ngày thông báo kết quả: 29/03/2019.
 1. Điều kiện dự thi:
 • Từ 18-39 tuổi (những người sinh trong khoảng ngày 11/12/1978 đến ngày 10/12/2000).
 • Cư trú dài hạn tại 1 trong 93 huyện nghèo.
 • Không thuộc các huyện tạm dừng tuyển chọn lao động tại Hàn Quốc theo chương trình EPS 2018.
 1. Các giấy tờ cần thiết khi đi đăng ký:
 • Đơn đăng ký
 • Photo Giấy CMND (thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu)
 • 2 ảnh cỡ 3.5×4.5
 • Chi phí dự thi: 550.000d.
 1. Hình thức thi: trên máy vi tính.
 2. Điểm đạt: từ 80 điểm trở lên.
 3. Thời hạn chứng chỉ: 2 năm.