Thông tin về chương trình EPS năm 2018

Thông tin về chương trình EPS năm 2018

Thực hiện nội dung Bản ghi nhớ giữa Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Việt Nam về việc đưa người lao động Việt Nam đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình trình cấp phép cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc (Chương trình EPS)

Người lao động có nguyện vọng đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS cần phải tham dự và đạt yêu cầu qua kỳ thi tiếng Hàn (EPS-TOPIK) và Kỳ kiểm tra tay nghề và đánh giá năng lực (bắt buộc đối với ngành ngư nghiệp) do Cơ quan Phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc tổ chức theo ủy quyền của Bộ Việc làm Lao động Hàn Quốc

1. Thông tin về thời gian đăng ký và tổ chức thi tiếng Hàn:

Đăng ký dự thi:  10/05 – 13/05/2018 (04 ngày).

– Ngành sản xuất chế tạo: Thi trên giấy, ngày 23/6/2018 – 24/6/2018

– Ngành ngư nghiệp: Thi trên máy tính, từ 20/08/2018 đến 24/8/2018

2. Ngành nghề đăng ký: sản xuất chế tạo, ngư nghiệp.

Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký một ngành (ngành sản xuất chế tạo hoặc ngư nghiệp)và không được phép thay đổi ngành đã lựa chọn.

+ Sản xuất chế tạo bao gồm 03 lĩnh vực chính: lắp ráp; đo lường; gia công.

+ Ngư nghiệp bao gồm 02 lĩnh vực chính: Nuôi trồng và đánh bắt.

3. Dự kiến số lượng người đạt yêu cầu: 7.900 người (sản xuất chế tạo: 6.300 người, ngư nghiệp: 1.600 người)

Ngành sản xuất chế tạo:Số lượng người đạt yêu cầu thi tiếng Hàn theo nguyên tắc lấy từ người có điểm cao nhất xuống thấp trong số những người đạt từ 88 điểm trở lên.

Ngành ngư nghiệp:Số ứng viên đạt yêu cầu về tiếng Hàn và được chọn tham dự kiểm tra tay nghề là 1.760 người (bằng 110% chỉ tiêu tuyển chọn được phân bổ), theo nguyên tắc lấy từ người có điểm cao nhất trở xuống trong số những người đạt từ 60 điểm trở lên.

Thông tin về chương trình EPS năm 2018

4. Kiểm tra tay nghề.

Ngành sản xuất chế tạo: Chỉ kiểm tra tiếng Hàn, không tổ chức kiểm tra tay nghề.

Ngành ngư nghiệp: bắt buộc phải tham gia kiểm tra tay nghề và đánh giá năng lực.

Ứng viên không được thay đổi ngành đã lựa chọn sau khi công bố kết quả kỳ thi EPS TOPIK (đối với các nghề thuộc ngành, có thể thay đổi trong thời gian đăng ký phần thi thứ 2).

5. Thông báo về địa điểm thi tiếng Hàn:

– Ngành sản xuất chế tạo: 08/6/2018

– Ngành ngư nghiệp: 10/8/2018

6. Đối tượng và điều kiện dự thi:

6.1. Đối tượng dự thi:

Ngành sản xuất chế tạo: Người lao động chưa từng đi làm việc tại Hàn Quốc. Đối với những người lao động chuyển hộ khẩu thời gianchuyển đến trước ngày 10/05/2017.

Ngành ngư nghiệp: Người lao động chưa từng đi làm việc tại Hàn Quốc. Đối với những người lao động chuyển hộ khẩu thời gian chuyển đến trước ngày 10/05/2017.

Ngoài ra, Người lao động đã từng làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS về nước đúng hạn hợp đồng (kể cả ở huyện tạm dừng tuyển chọn). Người lđ đã từng làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS và cư trú bất hợp pháp nhưng đã tự nguyện về nước trong khoảng thời gian từ 01/04/2016 – 31/12/2016; 10/07/2017 – 10/10/2017 (kể cả ở huyện tạm dừng tuyển chọn).

6.2. Điều kiện dự thi:

– Từ 18 – 39 tuổi (11/05/1978 – 10/5/2000);

– Nếu đã từng cư trú tại Hàn Quốc thì dưới 05 năm;

– Không có bố, mẹ, con đẻ; anh, chị, em ruột; vợ hoặc chồng đang cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc;

– Đối với người lao động đăng ký thi ngành ngư nghiệp phải có kinh nghiệm đánh bắt hoặc nuôi trồng thủy hải sản trên biển.