Video tham khảo cách xem tiến trình hồ sơ EPS

Sau đây là video bạn có thể tham khảo.

Vào trang web: eps.go.kr

Bước 1: Tìm ID.

Bước 2: Tìm PW.

Bước 3: Điền tên và mật khẩu để đăng nhập.

Lưu ý: Các bạn chú ý 2 mục vòng tròn ở ảnh dưới nếu đăng nhập không thành công nha. Bạn nên chọn mục VIỆT NAM để nhìn chữ hiển thị bằng tiếng Việt.

Khá nhiều bạn không chú ý điều này nên vào trang chỉ thấy chữ Hàn Quốc hoặc tiếng Anh đó nhé.