Những đối tượng đi xuất khẩu lao động nước ngoài có được hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp không ?

Làm sao để tận dụng tốt nguồn nhân lực trở về từ xuất khẩu lao động

Vấn đề hưởng bảo hiểm thất nghiệp sau khi nghỉ việc và có nhu cầu đi xuất khẩu lao động nước ngoài, được nhiều bạn quan tâm.

Cho tôi hỏi tôi mới nghỉ việc ở công ty cũ từ tháng 4/2018, tôi tham gia bảo hiểm xã hội được 5 năm nhưng tôi lại mới ký hợp đồng xuất khẩu lao động và dự kiến tháng 8 sẽ đi xuất khẩu lao động. Vậy trong trường hợp này tôi có được hưởng trợ cấp thất nghiệp không ạ?

“Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 43 của Luật này đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

Đi xuất khẩu lao động có được hưởng bảo hiểm thất nghiệp không ?

1. Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp sau đây:

a) Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật;

b) Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;

2. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 43 của Luật này; đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 43 của Luật này;

3. Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định tại khoản 1 Điều 46 của Luật này

4. Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, trừ các trường hợp sau đây:

a) Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an;

b) Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên;

c) Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

d) Bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù;

đ) Ra nước ngoài định cư; đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng;

e) Chết.

Đi xuất khẩu lao động có được hưởng bảo hiểm thất nghiệp không ?

Theo đó, để được hưởng trợ cấp thất nghiệp thì bạn phải đáp ứng được đầy đủ các điều kiện nêu trên. Theo thông tin bạn cung cấp, bạn nghỉ việc vào tháng 4/2018 và tháng 8/2018 bạn mới đi xuất khẩu lao động nước ngoài nên nếu bây giờ bạn làm hồ sơ nộp lên trung tâm dịch vụ việc làm thì bạn sẽ được hưởng trợ cấp thất nghiệp cho đến khi bạn sang nước ngoài xuất khẩu lao động.

Kết luận

Như vậy, trong trường hợp này nếu bạn đủ các điều kiện nêu trên thì bạn vẫn có thể nộp hồ sơ lên trung tâm dịch vụ việc làm để hưởng bảo hiểm thất nghiệp cho đến khi bạn sang nước ngoài xuất khẩu lao động vào tháng 8. Tuy nhiên, bạn lưu ý trong trường hợp này, với 5 năm đóng bảo hiểm xã hội thì bạn sẽ được 5 tháng trợ cấp thất nghiệp, nếu bạn chưa hưởng hết số tháng này mà bạn lại sang nước nước ngoài thì những tháng còn lại sẽ không được bảo lưu (điểm g khoản 1 và khoản 5 Điều 21 Nghị định 28/2015/NĐ-CP).