Thông báo tuyển KỸ SƯ đi làm việc tại Nhật Bản.

Tên công việc tuyển: KỸ SƯ THỰC PHẨM thi 20/8

– Độ tuổi: 22-35
– Số lượng thi: 6 nam
– Lương cơ bản: 41 triệu/1th

– Lương thực lĩnh: 31 triệu/1th (chưa tính tăng ca)

– Hỗ trợ khác: cty hỗ trợ ăn 2 bữa chính tại cty.
– Trình độ học vấn:

– Năng lực tiếng Nhật:

– Tình trạng hôn nhân: ko phân biệt
– Địa điểm làm việc: Tỉnh iota
– Ngày thi: 20/8
– XC: tháng 12/2018

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Tên công việc tuyển: KỸ SƯ CƠ KHÍ thi 1/9

– Độ tuổi: 23 tuổi trở lên
– Số lượng thi: 20 lấy 10 NAM
– Lương cơ bản: 19 man
– Trình độ học vấn: Tốt nghiệp cao đẳng đại học chuyên ngành cơ khí.

– Năng lực tiếng Nhật: không tiếng.

– Tình trạng hôn nhân: ko phân biệt
– Công việc : Vận hành máy tiện NC ,CAD/CAM
– Địa điểm làm việc: OKAYAMA
– XC: tháng 12/2018

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Tên công việc tuyển: KỸ SƯ CƠ KHÍ thi 1/9

– Độ tuổi: 22 -34 tuổi
– Số lượng thi: 06 nam
– Lương cơ bản: 51tr/1th (Tùy theo năng lực, kinh nghiệm sẽ cao hơn)
– Trình độ học vấn: Tốt nghiệp cao đẳng đại học chuyên ngành cơ khí.

– Năng lực tiếng Nhật: N5 trở lên

– Công việc: Thiết kế, phát triển bộ chế hòa khí động cơ hình dạng nhỏ và các sp liên quan.
– Tình trạng hôn nhân:
– Địa điểm làm việc: IWATE
– XC: tháng 12/2018

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Tên công việc tuyển: KỸ SƯ NÔNG NGHIỆP thi 23/8

– Độ tuổi: 22-30
– Số lượng thi: 9 kỹ sư nam/nữ lấy 3
– Lương cơ bản: 19man ( chưa làm thêm )
– Trình độ học vấn: cao đẳng đại học chuyên ngành NÔNG NGHIỆP

– Năng lực tiếng Nhật: không tiếng. Trước xuất cảnh đạt N4

– Tình trạng hôn nhân:
– Công việc cụ thể : Nuôi trồng, thu hoạch nông sản
– Địa điểm làm việc: Chiba
– XC: tháng 4/2019

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Tên công việc tuyển: KỸ SƯ ĐIỆN, CƠ KHÍ thi 30/8

– Độ tuổi: tới 40t
– Số lượng thi: 40 kỹ sư nam/nữ
– Lương cơ bản: 43tr/1th ( chưa làm thêm )
– Trình độ học vấn: cao đẳng, đại học chuyên ngành

– Năng lực tiếng Nhật: không tiếng. Trước xuất cảnh đạt N4

– Tình trạng hôn nhân: không yêu cầu
– Địa điểm làm việc: SHIZUOKA
– XC: tháng 1/2019

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Tên công việc tuyển: KỸ SƯ PHIÊN DỊCH thi 20/8

– Độ tuổi: 24 – 31t. Nam cao 1.62 trở lên, nữ 1.53 trở lên.
– Số lượng thi: 20 kỹ sư nam/nữ
– Lương cơ bản: 37tr/1th ( chưa làm thêm )
– Trình độ học vấn: cao đẳng, đại học chuyên ngành

– Năng lực tiếng Nhật: N3, N4 ( giao tiếp tốt)

– Tình trạng hôn nhân: không yêu cầu
– Địa điểm làm việc: TOYAMA, TOCHIGHI
– Xc dự kiến tháng 12/2018

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Tên công việc tuyển: KỸ SƯ CƠ KHÍ thi 20/8

– Độ tuổi: 22-34
– Số lượng thi: 3 nam lấy 1
– Lương cơ bản: 41tr/1th ( chưa làm thêm )
– Trình độ học vấn: cao đẳng, đại học chuyên ngành cơ khí

– Năng lực tiếng Nhật: không tiếng

– Tình trạng hôn nhân: không yêu cầu
– Địa điểm làm việc: shimane

– Xc dự kiến tháng 12/2018