0975. 906.655 24/7

THÔNG BÁO TUYỂN 12 LAO ĐỘNG NỮ CHẾ BIẾN THỦY SẢN THI NGÀY 21/05/2019

ĐƠN TUYỂN CHẾ BIẾN THỦY SẢN

 Địa điểm làm việc: MIYAZAKI

 Tốt nghiệp cấp 3 trở lên

 Tổng lấy: 4 TTS => cần 12 TTS vào thi tuyển

– Tuổi từ: 19 – 27 tuổi

 Lương cơ bản: 134,112 yên/tháng Tương đương: 28 tr/tháng

_ Lương thực lĩnh: 92,565 yên/ tháng

_ Trợ cấp đầu tháng: 70000 yên

– Lịch chốt form: 15/05/2019

 Thời gian thi tuyển: 21/05/2019 (phỏng vấn trực tiếp )

 Thời gian XC: 11/2019