0975. 906.655 24/7

THÔNG BÁO TUYỂN 18 LAO ĐỘNG NỮ TRỒNG VÀ THU HOẠCH CÂY ĂN QUẢ THI NGÀY 28/05/2019

ĐƠN TUYỂN TRỒNG VÀ THU HOẠCH CÂY ĂN QUẢ

 Địa điểm làm việc: AOMORI

 Tốt nghiệp cấp 3 trở lên

 Tổng lấy: 6 TTS => cần 18 TTS vào thi tuyển

– Tuổi từ: 18,5 – 22 tuổi

 Lương cơ bản: 132,080 yên/tháng Tương đương: 28 tr/tháng

_ Trợ cấp đầu tháng: 60000 yên

– Lịch chốt form: 22/05/2019

 Thời gian thi tuyển: 28/05/2019 (phỏng vấnskye )

 Thời gian XC: 12/2019