0975. 906.655 24/7

THÔNG BÁO TUYỂN 21 LAO ĐỘNG NỮ MAY QUẦN ÁO THI NGÀY 15/06/2019

ĐƠN TUYỂN MAY QUẦN ÁO

 Địa điểm làm việc: KUMAMOTO

 Tốt nghiệp cấp 2 trở lên

 Tổng lấy: 7 TTS => cần 21 TTS vào thi tuyển

– Tuổi từ: 20 – 33 tuổi

 Lương cơ bản: 132,000 yên/tháng Tương đương: 27 tr/tháng

– Lịch chốt form: 10/06/2019

 Thời gian thi tuyển: 15/06/2019 (phỏng vấn trực tiếp )

 Thời gian XC: 12/2019