0975. 906.655 24/7

THÔNG BÁO TUYỂN 26 NAM GIA CÔNG CƠ KHÍ THI TUYỂN 5/8/2019

 Địa điểm làm việc:HIZUKARO

 Công việc: gia công cơ khí

 Tốt nghiệp cấp 3 trở lên

 Tổng lấy: 13 TTS => cần 26 TTS vào thi tuyển

– Tuổi từ: 23 – 30 tuổi, không cận thị 

 Lương cơ bản: 43tr/tháng

 Thời gian thi tuyển:5/8/2019 (phỏng vấn trực tiếp )

 Thời gian XC: 11/2019