0975. 906.655 24/7

THÔNG BÁO TUYỂN 3 LAO ĐỘNG NAM GIA ÔNG CỐT THÉP THI NGÀY 20/04/2019

ĐƠN TUYỂN KĨ SƯ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG NHÀ THI NGÀY 17-12-2018

ĐƠN TUYỂN GIA CÔNG CỐT THÉP

 Địa điểm làm việc: Saitama

 Tốt nghiệp cấp 3 trở lên

 Tổng lấy: 1 TTS => cần 3 TTS vào thi tuyển

– Tuổi từ: 22-35 tuổi

 Lương cơ bản: 200,000-220,000 yên/tháng tương đương 41-45 tr/1th

– Lương thực lĩnh: 150,000-170,000 yên/tháng 

 Thời gian thi tuyển: 20/04/2019 (phỏng vấn trực tiếp )

 Thời gian XC: Sau trúng tuyển 4-6 tháng