0975. 906.655 24/7

THÔNG BÁO TUYỂN 3 LAO ĐỘNG NAM GIÀN GIÁO THI NGÀY 24/05/2019

ĐƠN TUYỂN GIÀN GIÁO

 Địa điểm làm việc: TOKYO

 Tốt nghiệp cấp 3 trở lên

 Tổng lấy: 1 TTS => cần 3 TTS vào thi tuyển

– Tuổi từ: 19 – 29 tuổi

 Lương cơ bản: 167,450 yên/tháng Tương đương: 33 tr/tháng

_ Trợ cấp đầu tháng: 60000 yên

– Lịch chốt form: 17/05/2019

 Thời gian thi tuyển: 24/05/2019 (phỏng vấn trực tiếp )

 Thời gian XC: 11/2019