0975. 906.655 24/7

THÔNG BÁO TUYỂN 3 LAO ĐỘNG NỮ MAY QUẦN ÁO THI NGÀY 24/05/2019

ĐƠN TUYỂN MAY QUẦN ÁO

 Địa điểm làm việc: YAMAGUCHI

 Tốt nghiệp cấp 3 trở lên

 Tổng lấy: 1 TTS => cần 3 TTS vào thi tuyển

– Tuổi từ: 18,5 – 32 tuổi

 Lương cơ bản: 139,014 yên/tháng Tương đương: 29 tr/tháng

_ Lương thực lĩnh: 95,675 yên

_ Trợ cấp đầu tháng: 50000 yên

– Lịch chốt form: 21/05/2019

 Thời gian thi tuyển: 24/05/2019 (phỏng vấn trực tiếp )

 Thời gian XC: 11/2019