0975. 906.655 24/7

THÔNG BÁO TUYỂN 12 LAO ĐỘNG NỮ ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP THI NGÀY 29/05/2019

ĐƠN TUYỂN DÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP

 Địa điểm làm việc: SAITAMA

 Tốt nghiệp cấp 3 trở lên

 Tổng lấy: 4 TTS => cần 12 TTS vào thi tuyển

– Tuổi từ: 18,5 – 22 tuổi

 Lương cơ bản: 154,550 yên/tháng Tương đương: 33 tr/tháng

_ Trợ cấp đầu tháng: 60000 yên

– Lịch chốt form: 19/05/2019

 Thời gian thi tuyển: 29/05/2019 (phỏng vấn trực tiếp )

 Thời gian XC: 11/2019