0975. 906.655 24/7

THÔNG BÁO TUYỂN 3 NAM ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG THI TUYỂN 3/8/2019

 Địa điểm làm việc: SAGA

 Công việc: đặt đường ống

 Tốt nghiệp cấp 3 trở lên

 Tổng lấy: 1 TTS => cần 3 TTS vào thi tuyển

– Tuổi từ: 19 – 30 tuổi, không cận thị 

 Lương cơ bản: 28tr/tháng

 Thời gian thi tuyển:03/08/2019 (phỏng vấn trực tiếp )

 Thời gian XC: 12/2019