0975. 906.655 24/7

THÔNG BÁO TUYỂN 3 NAM GIÀN GIÁO THI TUYỂN 3/8/2019

 Địa điểm làm việc: SHIZUOKA

 Công việc:giàn giáo

 Tốt nghiệp cấp 3 trở lên

 Tổng lấy: 3 TTS => cần 9 TTS vào thi tuyển

– Tuổi từ: 19 – 30 tuổi, không cận thị 

 Lương cơ bản: 29tr/tháng

 Thời gian thi tuyển:03/08/2019 (phỏng vấn trực tiếp )

 Thời gian XC: 12/2019