0975. 906.655 24/7

THÔNG BÁO TUYỂN 33 LAO ĐỘNG NỮ MAY MẶC thi ngày 23/4/2019

Tình hình xuất khẩu lao động đi Nhật năm 2018 vừa qua

ĐƠN TUYỂN MAY MẶC

 Địa điểm làm việc: Tochigi

 Tốt nghiệp cấp 2 trở lên

 Tổng lấy: 11 TTS => cần 33 TTS vào thi tuyển

– Tuổi từ: 18 – 37 tuổi

 Lương cơ bản: 145,376 yên/tháng tương đương 30 tr/1th(chưa tính làm thêm)

– Trợ cấp đào tạo tháng đầu: 60,000 yên

– Lịch chốt form: 18/04/2019

 Thời gian thi tuyển: 23/04/2019 (phỏng vấn trực tiếp )

 Thời gian XC: 10/2019