0975. 906.655 24/7

THÔNG BÁO TUYỂN 5 LAO ĐỘNG NAM HÀN CÁC SẢN PHẨM SẮT THÉP THI NGÀY 25/05/2019

ĐƠN TUYỂN HÀN CÁC SẢN PHẨM SẮT THÉP

 Địa điểm làm việc: NARAKEN

 Tốt nghiệp cấp 3 trở lên

 Tổng lấy: 2 TTS => cần 5 TTS vào thi tuyển

– Tuổi từ: 19 – 27 tuổi

 Lương cơ bản: 100,000 yên/tháng Tương đương: 20,5 tr/tháng

– Lịch chốt form: 21/05/2019

 Thời gian thi tuyển: 25/05/2019 (phỏng vấn trực tiếp )

 Thời gian XC: 01/2020