0975. 906.655 24/7

THÔNG BÁO TUYỂN 5 LAO ĐỘNG NỮ MAY MẶC thi ngày 20/4/2019

ĐƠN TUYỂN MAY MẶC

 Địa điểm làm việc: Mie

 Tốt nghiệp cấp 2 trở lên

 Tổng lấy: 3 TTS => cần 5 TTS vào thi tuyển

– Tuổi từ: 21 – 35 tuổi

 Lương cơ bản: 137,616 yên/tháng tương đương 28 tr/1th(chưa tính làm thêm)

– Trợ cấp đào tạo tháng đầu: 60,000 yên

– Lịch chốt form: 17/04/2019

 Thời gian thi tuyển: 20/04/2019 (phỏng vấn trực tiếp )

 Thời gian XC: 10/2019