0975. 906.655 24/7

THÔNG BÁO TUYỂN 6 LAO ĐỘNG NAM BẢO DƯƠNG Ô TÔ THI NGÀY 24/06/2019

ĐƠN TUYỂN BẢO DƯƠNG Ô TÔ

 Địa điểm làm việc: HOKKAIDO

 Tốt nghiệp cấp 3 trở lên

 Tổng lấy: 2 TTS => cần 6 TTS vào thi tuyển

– Tuổi từ: 19 – 32 tuổi

 Lương cơ bản: 145,000 yên/tháng Tương đương: 30 tr/tháng

_ Lương thực lĩnh: 105,000 yên/ tháng

_ Trợ cấp đầu tháng: 60000 yên

– Lịch chốt form: 10/06/2019

 Thời gian thi tuyển: 24/06/2019 (phỏng vấn trực tiếp )

 Thời gian XC: 01/2020