0975. 906.655 24/7

THÔNG BÁO TUYỂN 6 LAO ĐỘNG NAM PHÁ VỠ CÔNG TRÌNH NHÀ GỖ THI NGÀY 03/06/2019

ĐƠN TUYỂN PHÁ VỠ CÔNG TRÌNH NHÀ GỖ

 Địa điểm làm việc: SHIGA

 Tốt nghiệp cấp 3 trở lên

 Tổng lấy: 2 TTS => cần 6 TTS vào thi tuyển

– Tuổi từ: 18 – 33 tuổi

 Lương cơ bản: 158,000 yên/tháng Tương đương: 33 tr/tháng

_ _ Lương thực lĩnh: 112,152yên

_ Trợ cấp đầu tháng: 60000 yên

– Lịch chốt form: 31/05/2019

 Thời gian thi tuyển: 03/06/2019 (phỏng vấn trực tiếp )

 Thời gian XC: 01/2020