0975. 906.655 24/7

THÔNG BÁO TUYỂN 6 LAO ĐỘNG NAM GIA CÔNG CỐT THÉP NGÀY 07/05/2019

Xuất khẩu lao động Nhật Bản

ĐƠN TUYỂN GIA CÔNG CỐT THÉP

 Địa điểm làm việc: Kyoto

 Tốt nghiệp cấp 3 trở lên

 Tổng lấy: 3 TTS => cần 6 TTS vào thi tuyển

– Tuổi từ: 21-30 tuổi

 Lương cơ bản: 192,500 yên/tháng tương đương 39 tr/1th

– Lương thực lĩnh: 140,000 yên/tháng (chưa tính làm thêm)

 Thời gian thi tuyển: 07/05/2019 (phỏng vấn trực tiếp )

 Thời gian XC: 07/2019