0975. 906.655 24/7

THÔNG BÁO TUYỂN 6 LAO ĐỘNG NAM HÀN TAY(XÂY DỰNG NGOÀI TRỜI) NGÀY 20/04/2019

ĐƠN TUYỂN HÀN TAY (XÂY DỰNG NGOÀI TRỜI)

 Địa điểm làm việc: Osaka

 Tốt nghiệp cấp 2 trở lên

 Tổng lấy: 2 TTS => cần 6 TTS vào thi tuyển

– Tuổi từ: 20 – 35 tuổi

 Lương cơ bản: 162,413 yên/tháng Tương đương 33 tr/1t

_Trợ cấp đào tạo tháng đầu: 70,000 yên

– Lịch chốt form: 16/04/2019

 Thời gian thi tuyển: 20/04/2019 (phỏng vấn trực tiếp )

 Thời gian XC: 10/201