0975. 906.655 24/7

THÔNG BÁO TUYỂN 9 LAO ĐỘNG NAM HOÀN THIỆN NỘI THẤT THI NGÀY 18/06/2019

ĐƠN TUYỂN HOÀN THIỆN NỘI THẤT

 Địa điểm làm việc: TOKYO

 Tốt nghiệp cấp 3 trở lên

 Tổng lấy: 3 TTS => cần 9 TTS vào thi tuyển

– Tuổi từ: 20 – 30 tuổi

 Lương cơ bản: 166,054 yên/tháng Tương đương: 33 tr/tháng

_ Trợ cấp đầu tháng:70,000 yên

– Lịch chốt form: 10/06/2019

 Thời gian thi tuyển: 18/06/2019 (phỏng vấn trực tiếp )

 Thời gian XC: 12/2019