0975. 906.655 24/7

THÔNG BÁO TUYỂN 6 LAO ĐỘNG NAM SƠN XÂY DỰNG THI NGÀY 20/05/2019

ĐƠN TUYỂN SƠN XÂY DỰNG

 Địa điểm làm việc: OITA

 Tốt nghiệp cấp 3 trở lên

 Tổng lấy: 2 TTS => cần 6 TTS vào thi tuyển

– Tuổi từ: 18,6 – 27 tuổi

 Lương cơ bản: 135,977 yên/tháng Tương đương: 28 tr/tháng

_ Lương thực lĩnh: 94,791 yên/ tháng

_ Trợ cấp đầu tháng: 60000 yên

– Lịch chốt form: 11/05/2019

 Thời gian thi tuyển: 20/05/2019 (phỏng vấn trực tiếp )

 Thời gian XC: 11/2019