0975. 906.655 24/7

THÔNG BÁO TUYỂN 6 LAO ĐỘNG NAM XÂY DỰNG CỐT THÉP THI NGÀY 14/06/2019

ĐƠN TUYỂN XÂY DỰNG CỐT THÉP

 Địa điểm làm việc: Osaka

 Tốt nghiệp cấp 3 trở lên

 Tổng lấy: 2 TTS => cần 6 TTS vào thi tuyển

– Tuổi từ: 20-35 tuổi

 Lương cơ bản 157,560 yên/tháng tương đương 32 tr/1th

– Lương thực lĩnh 111,850  yên/tháng

– Lịch chốt form 08/06/2019

 Thời gian thi tuyển:14/06/2019 (phỏng vấn trực tiếp )

 Thời gian XC: 12/2019