0975. 906.655 24/7

THÔNG BÁO TUYỂN 6 LAO ĐỘNG NỮ MAY ĐỒNG PHỤC THI NGÀY 31/05/2019

ĐƠN TUYỂN MAY ĐỒNG PHỤC

 Địa điểm làm việc: KAGAWA

 Tốt nghiệp cấp 3 trở lên

 Tổng lấy: 2 TTS => cần 6 TTS vào thi tuyển

– Tuổi từ: 20 – 29 tuổi

 Lương cơ bản: 140,000 yên/tháng Tương đương: 29 tr/tháng

_ Trợ cấp đầu tháng: 60000 yên

– Lịch chốt form: 26/05/2019

 Thời gian thi tuyển: 31/05/2019 (phỏng vấn trực tiếp )

 Thời gian XC: 11/2019