0975. 906.655 24/7

THÔNG BÁO TUYỂN 6 NAM HÀN BÁN TỰ ĐỘNG THI TUYỂN 21/8/2019

 Địa điểm làm việc:SHIZUOKA

 Công việc:hàn bán tự động

 Tốt nghiệp cấp 3 trở lên

 Tổng lấy: 2 TTS => cần 6 TTS vào thi tuyển

– Tuổi từ: 18,5 – 25 tuổi, không cận thị 

 Lương cơ bản: 28,8tr/tháng

 Thời gian thi tuyển:21/08/2019 (phỏng vấn trực tiếp )

 Thời gian XC: 2/2020