0975. 906.655 24/7

THÔNG BÁO TUYỂN 6 NAM SX HỘP ĐỰNG GIẤY – THÙNG CARTON THI TUYỂN 29/7/2019

 Địa điểm làm việc:KYOTO

 Công việc: sx hộp đựng giấy và thùng carton

 Tốt nghiệp cấp 3 trở lên

 Tổng lấy: 2 TTS => cần 6 TTS vào thi tuyển

– Tuổi từ: 20 – 30 tuổi, không cận thị 

 Lương cơ bản: 33tr/tháng

 Thời gian thi tuyển:29/07/2019 (phỏng vấn trực tiếp )

 Thời gian XC: 1/2020