0975. 906.655 24/7

THÔNG BÁO TUYỂN 9 LAO ĐỘNG NAM CHẾ BIẾN THỦY SẢN THI 5/8

 Địa điểm làm việc: IWATE

 Công việc: chế biến thủy sản không gia nhiệt

 Tốt nghiệp cấp 3 trở lên

 Tình trạng hôn nhân: chưa kết hôn

 Tổng lấy: 3 TTS => cần 9 TTS vào thi tuyển

– Tuổi từ: 20 – 25 tuổi, không cận thị 

 Lương cơ bản: 26,5tr/tháng

 Thời gian thi tuyển:05/08/2019 (phỏng vấn trực tiếp )

 Thời gian XC: 1/2020