0975. 906.655 24/7

THÔNG BÁO TUYỂN 9 LAO ĐỘNG NAM HÀN KẾT CẤU THÉP NGÀY 20/04/2019

ĐƠN TUYẺN: HÀN KẾT CẤU THÉP

– Địa điểm  làm việc: KAGOSHIM

_ Tốt nghiệp cấp 3 trở lên

– Tổng lấy : 3 TTS =>  9 TTS vào thi tuyển

–  Tuổi từ: 22-34  tuổi

 Lương cơ bản: 190.167 yên / tháng tương đương 39  tr / 1th

_ Lịch chốt form: 16/04/2019

 Thời gian thi tuyển: 20/04 / 2019  (phỏng vấn trực tiếp)

 Thời gian XC:  10/2019