0975. 906.655 24/7

THÔNG BÁO TUYỂN 9 LAO ĐỘNG NAM SƠN KIM LOẠI NGÀY 04/06/2019

ĐƠN TUYỂN SƠN KIM LOẠI

 Địa điểm làm việc: Aichi

 Tốt nghiệp cấp 3 trở lên

 Tổng lấy: 3 TTS => cần 9 TTS vào thi tuyển

– Tuổi từ: 25 – 30 tuổi

 Lương cơ bản:  151.800 yên/tháng tương đương 32 tr/1th

_Trợ cấp đào tạo đầu tháng: 60,000 yên

– Lịch chốt form: 30/04/2019

 Thời gian thi tuyển: 04/06/2019 (phỏng vấn trực tiếp )