0975. 906.655 24/7

THÔNG BÁO TUYỂN 9 LAO ĐỘNG NAM VẬN HÀNH MÁY THI NGÀY 18/05/2019

ĐƠN TUYỂN VẬN HÀNH MÁY

 Địa điểm làm việc: SHIZUOKA

 Tốt nghiệp cấp 3 trở lên

 Tổng lấy: 3 TTS => cần 9 TTS vào thi tuyển

– Tuổi từ: 19 – 35 tuổi

 Lương cơ bản: 174,078 yên/tháng Tương đương: 35 tr/tháng

_ Lương thực lĩnh: 126,946 yên/ tháng

_ Trợ cấp đầu tháng: 60000 yên

– Lịch chốt form: 15/05/2019

 Thời gian thi tuyển: 18/05/2019 (phỏng vấn trực tiếp )

 Thời gian XC: 12/2019