0975. 906.655 24/7

THÔNG BÁO TUYỂN LAO ĐỘNG NỮ VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA THI NGÀY 13/06/2019

ĐƠN TUYỂN VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA

 Địa điểm làm việc: OSAKA

 Tốt nghiệp cấp 3 trở lên

 Tổng lấy: 17 TTS => cần 51 TTS vào thi tuyển Và 3TTS=> cần 9 TTS vào thi tuyển

– Tuổi từ: 19 – 30 tuổi

 Lương cơ bản: 163,650 yên/tháng Tương đương: 33 tr/tháng

_Trợ cấp đầu tháng: 30000 yên

– Lịch chốt form: 27/05/2019

 Thời gian thi tuyển: 13/06/2019 (phỏng vấn trực tiếp )

 Thời gian XC: 01/2020