0975. 906.655 24/7

THÔNG BÁO TUYỂN 12 LAO ĐỘNG NAM GIA CÔNG KHUÔN KIM LOẠI THI NGÀY 14/06/2019

ĐƠN TUYỂN GIA CÔNG KHUÔN KIM LOẠI

 Địa điểm làm việc: GUNMA

 Tốt nghiệp cấp 3 trở lên

 Tổng lấy: 4 TTS => cần 12 TTS vào thi tuyển

– Tuổi từ: 20 – 30 tuổi

 Lương cơ bản: 145,248 yên/tháng Tương đương: 30 tr/tháng

_Trợ cấp đầu tháng: 60000 yên

– Lịch chốt form: 07/06/2019

 Thời gian thi tuyển: 14/06/2019 (phỏng vấn trực tiếp )

 Thời gian XC: 12/2019