0975. 906.655 24/7

THÔNG BÁO TUYỂN LAO ĐỘNG NAM ,NỮ ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP THI NGÀY 24/05/2019

ĐƠN TUYỂN ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP

 Địa điểm làm việc: SHIZUOKA

 Tốt nghiệp cấp 3 trở lên

 Tổng lấy: 6 TTS => cần 18 NAM TTS vào thi tuyển và 2 TTS=> cần 6 nữ TTS vào thi tuyển

– Tuổi từ: 18,5 – 28 tuổi

 Lương cơ bản: 145,152 yên/tháng Tương đương: 29 tr/tháng

_ Trợ cấp đầu tháng: 60000 yên

– Lịch chốt form: 17/05/2019

 Thời gian thi tuyển: 24/05/2019 (phỏng vấn trực tiếp )

 Thời gian XC: 12/2019