0975. 906.655 24/7

THÔNG BÁO TUYỂN LAO ĐỘNG NỮ, NAM CHẾ BIẾN THỰC PHẨM NGÀY 29/05/2019

ĐƠN TUYỂN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

 Địa điểm làm việc: FUKUOKA

 Tốt nghiệp cấp 3 trở lên

 Tổng lấy: 1 TTS => cần 3 nam TTS vào thi tuyển và 4 TTS=> cần 12 nữ TTS vào thi tuyển

– Tuổi từ: 20 – 29 tuổi

 Lương cơ bản: 140,000 yên/tháng Tương đương: 29 tr/tháng

– _ Trợ cấp đầu tháng: 50000 yên

– Lịch chốt form: 24/05/2019

 Thời gian thi tuyển: 29/05/2019 (phỏng vấn trực tiếp )

 Thời gian XC: 01/2020