0975. 906.655 24/7

TUYỂN 18 NỮ CHẾ BIẾN THỊT GÀ 12/10/2019

 Địa điểm làm việc : YAMAGUCHI

 Công việc:CHẾ BIẾN THỊT GÀ

 Tốt nghiệp cấp 3 trở lên

 Tổng lấy: 5 TTS => cần18 TTS vào thi tuyển

– Tuổi từ: 25 – 35 tuổi, không cận thị 

 Lương cơ bản: 27tr/tháng