0975. 906.655 24/7

TUYỂN 3 NAM SẢN XUẤT BÁNH MỲ THI TUYỂN 5/9/2019

 Địa điểm làm việc : AICHI

 Công việc:SẢN XUẤT BÁNH MỲ

 Tốt nghiệp cấp 3 trở lên

 Tổng lấy: 1 TTS => cần 3 TTS vào thi tuyển

– Tuổi từ: 19 – 28 tuổi, không cận thị 

 Lương cơ bản: 35tr/tháng