0975. 906.655 24/7

TUYỂN 3 NỮ LÀM DƯA MUỐI THI TUYỂN 22/8/2019

 Địa điểm làm việc : TOKUSHIMA

 Công việc: LÀM DƯA MUỐI

 Tốt nghiệp cấp 3 trở lên

 Tổng lấy: 1 TTS => cần 3 TTS vào thi tuyển

– Tuổi từ: 18 – 29 tuổi, không cận thị 

 Lương cơ bản: 30tr/tháng