0975. 906.655 24/7

TUYỂN 6 NAM CẮT KIM LOẠI THI THUYỂN 18/9/2019

 Địa điểm làm việc : GIFU

 Công việc: CẮT KIM LOẠI

 Tốt nghiệp cấp 3 trở lên

 Tổng lấy: 2 TTS => cần 6 TTS vào thi tuyển

– Tuổi từ: 19 – 39 tuổi, không cận thị 

 Lương cơ bản: 28tr/tháng