0975. 906.655 24/7

TUYỂN 6 NAM GIẶT LÀ THI TUYỂN 20/9/2019

 Địa điểm làm việc : HYOGO

 Công việc:GIẶT LÀ

 Tốt nghiệp cấp 3 trở lên

 Tổng lấy: 2 TTS => cần 6 TTS vào thi tuyển

– Tuổi từ: 20 – 25 tuổi, không cận thị 

 Lương cơ bản: 30tr/tháng