0975. 906.655 24/7

TUYỂN 6 NAM HÀN BÁN TỰ ĐỘNG, SƠN KIM LOẠI THI TUYỂN 2/9/2019

 Địa điểm làm việc : SHIGA

 Công việc: SƠN KIM LOẠI, HÀN BÁN TỰ ĐỘNG

 Tốt nghiệp cấp 3 trở lên

 Tổng lấy: 2 TTS => cần 6 TTS vào thi tuyển

– Tuổi từ: 18 – 27 tuổi, không cận thị 

 Lương cơ bản: 32tr/tháng