0975. 906.655 24/7

TUYỂN 6 NAM XÂY DỰNG 27/8/2019

 Địa điểm làm việc : NARA/OSAKA

 Công việc: XÂY DỰNG

 Tốt nghiệp cấp 3 trở lên

 Tổng lấy: 2 TTS => cần 6 TTS vào thi tuyển

– Tuổi từ: 19 – 28 tuổi, không cận thị 

 Lương cơ bản: 20tr/tháng