0975. 906.655 24/7

TUYỂN 24 NỮ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM 10/10/2019

 Địa điểm làm việc : YAMAGUCHI

 Công việc: KYOTO

 Tốt nghiệp cấp 3 trở lên

 Tổng lấy: 8 TTS => cần24 TTS vào thi tuyển

– Tuổi từ: 20 – 28 tuổi, không cận thị 

 Lương cơ bản: 30tr/tháng